Kvkk Açık Rıza Beyan Formu

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Kapsamında, kişisel verilerin Derya Dağıtım A.Ş. (“Şirket”) ile tüm iştirakleri tarafından Kanunda geçen hükümler çerçevesinde kaydedilmesine, toplanmasına, saklanmasına ve işlenmesine peşinen izin verdiğimi ve Kanuna dayalı olarak hazırlanan işbu bilgilendirme yazısını okuduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Kanun ve “Kişisel Sağlık Verilerinin ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) gereğince; kişisel, özel nitelikli kişsel ve sağlık verilerimin işlenmesine, tarafımca yazılı ya da sözlü veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayacak olanlarda dahil olmak üzere, her türlü kişisel verimin Şirket ile tüm iştirakleri tarafından işlenmesine, İş sözleşmesinin kurulması için işçi aday seçimi, iş sözleşmesinin imzalanması ve iş sözleşmesi gereğince sağlık hizmeti verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlanması için, ilgili mevzuat kapsamında paylaşılmasının gerekli olduğu diğer kişi, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmasına, kişisel, özel nitelikli kişisel ve sağlık verilerimin kanun ve yönetmelikte tanımlanan anlamda aşağıda detayları verilen kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu;

 

  • Kimlik Bilgileri; Ad-Soyad, T.C. Kimlik No., Medeni Durum, Uyruk Bilgisi, Anne-Bada Adı-Soyadı, Doğum Tarihi ve Yeri, Cinsiyet, Ehliyet Bilgisi, Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Vergi Numarası, Sgk Numarası, İmza Bilgisi ve Taşıt Plaka Bilgisi vb. bilgiler.
  • İletişim Bilgileri; Telefon Numarası, Adres Bilgisi, E-posta Adresi, Faks numarası, IP Adresi vb. bilgiler
  • Fiziksel Mekan Bilgisi; Fiziksel ortama giriş, fiziksel ortam içerisinde geçirilen süre boyunca alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler, kamera, parmak izi kayıtları ile güvenlik noktasında alınan kayıtlar.
  • Görsel ve İşitsel Bilgiler; Üst maddede belirtilen bilgiler hariç olmak üzere, fotoğraf, kamera ve ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler.
  • Özel Nitelikte Kişisel Veriler; Kanun’un 6. maddesinde belirtilen, sağlık ve biyometrik veriler vb.
  • Şirket ve Tüm İştiraklerine yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

 

Şirket ve tüm iştirakleri tarafından, şirketin ve iştiraklerinin web sitelerinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkındaki Bilgilendirme metinleri ile haklarımı okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim.

 

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihinizi belirtiniz.

 

 

RIZAM VARDIR

Ad-Soyad

 

RIZAM YOKTUR

Ad-Soyad